Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dạy trẻ học toán theo chương trình của Mỹ. Các bài này lấy từ quyển sách Math – Houghton Mifflin – Kindergarten. Sau đây là bài tập về phân loại Dụng cụ: – 1 bìa trình ký – 1 bìa sơ mi cứng trong suốt – 2… (13 comments)