Tại sao phải giáo dục từ sớm ? Thế nào là sớm và bắt đầu từ khi nào ? Tôi xin kể cho các bạn trải nghiệm của tôi. Tôi không tốt nghiệp từ sư phạm, và không hề liên quan gì đến mầm non. Từ khi biết đến giáo dục sớm cũng như nhiều… (0 comment)

Có rất nhiều người hỏi tôi rằng có nên dạy trẻ bằng Flashcard hay không? Có nên theo đuổi giáo dục sớm? Các bạn hãy đọc qua câu chuyện này nhé. Có một ông già nọ, vì không muốn con cái chăm sóc ông lúc tuổi già nên đã nhảy xuống núi tự tử. Nhưng… (0 comment)