Ebook tiếng anh cho trẻ 6 tuổi ( lớp 1)
Hôm trước mình giới thiệu bộ DK reader tập đọc cho lớp 3 khá khó nên hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cũng bộ này nhưng dành cho lớp 1. Bộ sách tiếng Anh cho trẻ lớp 1 khá dễ dành cho trình độ Beginning to read. Một số quyển mình đang có: DK… (38 comments)