Sách Math Concept Reader PreK
Bộ sách Math Concept Reader PreK này dành cho trẻ từ 2 đến 3 tuổi. Bộ sách gồm 8 quyển: MCR-PreK-Counting at the Market MCR-PreK-I Know Big and Small MCR-PreK-I Know Numbers MCR-PreK-I Know Shapes MCR-PreK-Know Alike and Different MCR-PreK-Shortest and Longest Where I Live MCR-PreK-Summertime Math Dành cho bé mới bắt đầu làm quen… (3 comments)