Nếu bạn tìm kiếm “thơ cho bé” tất nhiên sẽ ra rất nhiều kết quả nhưng bạn thực sự rối tung rối mù bởi vì chất lượng các trang web đăng tải lên rất thấp. Bản thân mình khi tìm kiếm cho con học cũng đã từng gặp trường hợp này. Hiểu được điều đó… (1 comment)