HomeKumon

Danh sách các quyển sách Kumon

Danh sách các quyển sách Kumon. Các file này mình đều có file PDF nhé. Các mẹ nào muốn in thì gọi cho mình số 0909.33.99.84
Giá: 1500 VNĐ/trang A4 in màu/ giấy Double A 80gsm Sách được bấm kim lại như hình để có thể rút từng tờ chơi như trong hướng dẫn trò mê cung nhé.
Dành cho trẻ 2 tuổi:
sach-kumon-2-tuoi-copy-2
2 years up Let s sticker 49 trang
2 years up lets Colour 45 trang
2 years up Lets Cut 44 trang
2 Years Up More Let’s Cut 45 trang
2 Years Up More Let’s sticker 47 trang
2-3-4 Years my book of Easy Mazes 80 trang
2-3-4 Years My First book of Colouring 80 trang
2-3-4 Years My First book of Tracing 80 trang
Dành cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi
sach-kumon-3-tuoi
3-4-5 Years My Book of Coloring at the Zoo 82 trang
3-4-5 Years My Book of Number 1-30 69 trang
3-4-5 Years My Book of Number Games 1-70 81 trang
3-4-5 Years My First Book of Cutting 41 trang
3-4-5 Years My First Book of Mazes 77 trang
Dành cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi
sach-kumon-4-tuoi
4-5-6 year my book of Rhyming words and phrase 81 trang
4-5-6 Year My First book of Number 1-120 82 trang
4-5-6 Year My First book of Simple Addition 79 trang
4-5-6 Year My First Book pf Alphabet Games 82 trang
4-5-6 Years my book of Pasting Jigsaw Puzzles 42 trang
4-5-6 years My book of Rhyming Words Long Vowels 83 trang
4-5-6 years my books of easy telling Time 82 trang
4-5-6 Years My First book of Amazing Mazes 83 trang
4-5-6 Years My First book of Number Games 1-150 84 trang
4-5-6 Years My first book of Rhyming Words 82 trang
Dành cho trẻ từ 5 đến 7 tuổi
sach-kumon-5-tuoi
5-6-7 Year My book of Addition 81 trang
5-6-7 Year My book of Mazes Animals 80 trang
5-6-7 Year My book of Simple Sentence 81 trang
5-6-7 Year My Book of Writing words 81 trang
5-6-7 Year My First book of Mazes Things that go 82 trang
5-6-7 Years My book of Telling Time 82 trang
Dành cho trẻ từ 6 đến 8 tuổi
sach-kumon-6-tuoi

6-7-8 Year My Book of Subtraction 82 trang
6-7-8 Years Simple Subtraction 82 trang

Trọn bộ sách Kumon cho bé 31 Quyển
sach-kumon-7-tuoi

Comments (19)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *