HomeSách tiếng Anh cho trẻ

Giới thiệu bộ sách dạy tiếng anh cho bé mới bắt đầu

Giới thiệu bộ sách dạy tiếng anh cho bé mới bắt đầu. Bộ sách gồm 30 quyển sách.
Trong tất cả các quyển sách tiếng anh cho bé mà mình có thì bộ này có vẻ là đơn giản nhất. Rất thích hợp cho các bé làm quen với sách đầu tiên.

Bộ sách này gồm 30 quyển được xếp theo mức độ khó tăng dần.
IMG_0164

IMG_0165

IMG_0166

IMG_0167

IMG_0168

IMG_0169

IMG_0170

IMG_0171

IMG_0172

IMG_0173

IMG_0174

IMG_0175

IMG_0177

IMG_0178

IMG_0179

IMG_0180

IMG_0181

IMG_0182

IMG_0183

IMG_0184

IMG_0185

IMG_0186

IMG_0187

IMG_0188

IMG_0189

Danh sách bộ này:

01 Get Ready
02 A Kitchen
03 My Body
04 The Party
05 The City
06 I Can Nap
07 The Bus
08 I Like School
09 Sam Can
10 Come in the Barn
11 This Pig
12 The Pit
13 It Is for Kip
14 Where Do I Go
15 You Can Go, Ron
16 Where Is My Hat
17 One, Two, Pop, Pop, Pop!
18 Go, Max, Go!
19 The Box
20 We Want a Pet
21 Get the Hen!
22 Where Will They Go
23 They Do a Good Job
24 Will Zig Get Well
25 In the Tub
26 The Big Bun
27 What Do I Have
28 Pup on the Go
29 Tim Will Go
30 Pam and Hal

Các chủ đề đa dạng. Ngoài ra sách tiếng anh cho bé còn liệt kê số từ mới mà bé học được.

Sách được trình bày đơn giản, chữ to và rõ.

Download | Fshare | PDF

Xem tiếp bộ sách tiếng anh cho bé trình độ 2

Comments (61)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *