Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Để đăng ký tài khoản các bạn vui lòng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng Vietcombank như sau:

Thông tin chuyển khoản
Ngân Hàng: Vietcombank chi nhánh Tân Định
Số Tài Khoản: 0371003924519
Chủ tài khoản: Hoàng Thị Minh Trang

Số tiền: 200.000 VNĐ
Tài khoản của các bạn sẽ có thời hạn sử dụng là 1 năm.
Tài khoản này sẽ được download toàn bộ tài liệu của website daytretho.vn
Khi chuyển khoản các bạn ghi nội dung chuyển khoản là: Họ và Tên, Số điện thoại để chúng tôi biết ai đã chuyển khoản.
Sau khi chuyển khoản xong các bạn nhắn tin vào số điện thoại: 0909.11.66.02 cú pháp như sau:
Họ và tên – địa chỉ email
Ví dụ: Nguyen Van A avannguyen@yahoo.com

Sau khi chúng tôi nhận được tiền sẽ gửi mật khẩu đăng nhập vào số điện thoại các bạn sử dụng.
Như vậy tài khoản của các bạn sẽ là:
username: số điện thoại của bạn
password: sẽ nhận được qua tin nhắn

Sau khi hết hạn sử dụng tài khoản chúng tôi sẽ gửi email thông báo gia hạn cho các bạn.
Trường hợp đã chuyển khoản mà chưa nhận được tin nhắn mật khẩu: liên hệ hotline qua số 0909.33.99.84 để giải quyết.
Lưu ý: Tài khoản bạn đăng ký chỉ sử dụng cho 1 người. Nếu chúng tôi phát hiện ra tài khoản bạn có nhiều người sử dụng thì chúng tôi sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản này.
Xin cảm ơn các bạn đã sử dụng dịch vụ của daytretho.vn.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *