Bộ Flashcard tiếng Việt Glenn Doman chuyên sâu GDKids 300 thẻ.

– Bộ đọc chuyên sâu: có 300 thẻ bao gồm 200 từ đơn và 100 từ ghép.
– Kích thước: 26cm x 14cm và 51cm x 14cm.
– Mặt sau có ghi ngày tháng.

Link video bộ thẻ:

Link bộ thẻ trên Shopee:

https://shopee.vn/Flashcard-ti%E1%BA%BFng-Vi%E1%BB%87t-Glenn-Doman-b%E1%BB%99-chuy%C3%AAn-s%C3%A2u-i.357054853.5969916849