Razkids hay còn gọi là Learning A-Z Reading là hệ thống thư viện sách của Mỹ được phân loại dựa theo số lượng từ vựng và trình độ được chia theo 29 level, mỗi level có khoảng 100 quyển. Level aa là level đầu tiên dành cho trẻ mới bắt đầu học tiếng Anh.

Hộp đựng các bộ Razkids nhập

Một hộp đầy đủ có 100 quyển cho 1 level

Sách bắt đầu từ những mẫu chuyện đơn giản ít chữ.

Link download Bộ sách Razkids Level AA gồm file PDF và file mp3

Level AA: https://drive.google.com/file/d/189YyYviQ9VVAHe1Y3UH8wd1aWL4nvkfv/view?fbclid=IwAR0HKIGOc4dpIR-Fft-z5jTIATesbgwZwAc_cCvYAVsFIbZY7OubzRZHUoU

Link Shopee: https://shopee.vn/Razkids-Level-AA-b%E1%BB%99-nh%E1%BA%ADp-100q-g%E1%BB%93m-file-nghe-i.357054853.3369622787