Bộ thẻ chấm Dotcard Glenn Doman 56 thẻ 28x28cm bao gồm:

– 51 thẻ chấm đỏ ( biểu thị về lượng 0~50) ; Mặt sau là số từ 0~50
5 thẻ biểu tượng kí tự + , – , x , : , =
– Trọng lượng: 1,7 kg

Giấy IVORY 350g/m2 . Nhà xuất bản Hà Nội.


Video sản phẩm:

Bộ Flashcard bên mình bán trên Shopee, các bạn vào link này để mua nhé:

Link mua trên Shopee: Bộ Dotcard cơ bản

Link: combo 3 bộ toán tiếng Việt và TGXQ