Tài liệu dạy trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi (giáo dục sớm)

By |2020-12-04T04:20:37+00:005 Tháng Mười Một, 2020|Giáo dục sớm (0-3 tuổi)|0 Comments

Có lẽ trước khi đọc bài này mình muốn giải thích vì sao mình phải dạy con trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi đặc biệt là dạy tiếng Anh. Mời các bạn đọc đoạn trích trong quyển em phải đến Harvard học kinh tế dưới đây: Ngày 12 [...]