Giáo trình Oxford Phonics World Full PDF Link download

By |2020-11-10T02:06:03+00:0010 Tháng Mười Một, 2020|Oxford University Press|0 Comments

Giáo trình Oxford Phonics World Full PDF Link download bên dưới. Bộ giáo trình gồm 5 phần: 1.The Alphabet 2.Short Vowels 3.Long Vowels 4.Consonant Blends 5.Letter Conbinations Mỗi phần gồm có 1 quyển Student Book in màu, 1 quyển Work Book in trắng đen, 2CD, Wallpaper, Calendar, Bookmarks, Writting Pages [...]