Giới thiệu bộ sách DK Reader trình độ Pre-Level 1
Các bạn có thể xem video giới thiệu sách ở đây:

Bộ sách này là bộ trình độ thấp nhất dành cho các bé mới bắt đầu giai đoạn tập đọc. Nhà xuất bản DK Reader chia các trình độ đọc như sau:
Pre-level 1: Learning to Read
Level 1: Beginning to Read
Level 2: Begining to Read Alone
Level 3: Reading Alone
Level 4: Proficient ReadersReaders

Bộ Pre-level 1 này có tổng cộng 6 cuốn với các chủ đề sau:
DK Readers – Duck Pond Dip (Pre-Level 1)
DK Readers – In the Park (Pre-level 1)
DK Readers – Meet The Dinosaurs (Pre-Level 1)
DK Readers – My Dress-up Box (Pre-level 1)
DK Readers – On The Move (Pre-Level 1)
DK Readers – Snakes Slithers and Hiss (Pre-level 1)