Giới thiệu với các bạn bộ sách See How They Grow.
Bộ sách gồm 14 quyển, cá nhân mình nhận thấy đây là bộ thích hợp nhất cho bé khoảng 5 tuổi. Bộ sách giới thiệu về sự phát triển của các động vật. Không như chúng ta hình dung, có nhiều loài động vật phát triển rất kỳ lạ và lý thú.
Bộ sách của nhà xuất bản DK Publishing rất nổi tiếng hi vọng sẽ đem lại cho các bé một sự trải nghiệm tuyệt vời.

Bunny (See How They Grow)
Butterfly (See How They Grow)
Chick (See How They Grow)
Duck (See How They Grow)
Fox (See How They Grow)
Frog (See How They Grow)
Kitten (See How They Grow)
Lamb (See How They Grow)
Mouse (See How They Grow)
Owl (See How They Grow)
Penguin (See How They Grow)
Pig (See How They Grow)
Pony (See How They Grow)
Puppy (See How They Grow)

Link Video chi tiết bộ sách: